Akrofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z výšek. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat panické záchvaty, závratě, nevolnost a další fyzické symptomy, když se ocitne ve vysoké nadmořské výšce nebo dokonce když jen přemýšlí o tom, že by se do takové situace dostal. Akrofobie může významně ovlivnit každodenní život a omezit schopnost jedince účastnit se běžných aktivit, jako je cestování, práce ve vyšších patrech budov nebo dokonce jen pohyb po schodech. Léčba akrofobie často zahrnuje terapie jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT), expoziční terapie a někdy i léky ke zmírnění úzkosti.

Strach z výšek a jeho řešení pomocí autohypnotické nahrávky

Akrofobie, neboli strach z výšek, je jednou z nejčastějších specifických fóbií. Mnoho lidí zažívá mírnou nervozitu nebo závratě, když se ocitnou ve vysokých nadmořských výškách, ale pro ty, kteří trpí akrofobií, může být tento strach ochromující. Představte si, že nemůžete vystoupat po schodech, stát na balkóně nebo dokonce jít na most, aniž byste zažili paniku. Tento článek se zaměřuje na pochopení akrofobie, jejích příznaků a především na to, jak ji lze efektivně zvládnout pomocí autohypnotické nahrávky.

 

Co je akrofobie?

Akrofobie je iracionální strach z výšek, který může vyvolat intenzivní úzkost, panické záchvaty a fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, nevolnost a bušení srdce. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, kde by mohl být vystaven výškám, což může významně omezit jeho každodenní život.

Příznaky akrofobie

 • Psychické symptomy: Panické záchvaty, intenzivní úzkost, pocity strachu a hrůzy, neklid a nutkání uniknout.
 • Fyzické symptomy: Závratě, třes, pocení, zrychlený tep, nevolnost, dušnost a pocit na omdlení.
 • Chování: Vyhýbání se situacím, které zahrnují výšky, jako jsou vyhlídkové plošiny, schody, balkóny nebo i procházky po kopcích a horách.

 

Příčiny akrofobie

Přesná příčina akrofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Některé teorie naznačují, že strach z výšek je evoluční adaptací, která nás chrání před nebezpečím pádu. Trauma z minulých zkušeností, jako je pád nebo svědectví pádu, může také přispět k rozvoji této fobie.

Tradiční léčba akrofobie

Tradiční léčba akrofobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a v některých případech i léky na úzkost. KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky spojené s výškami, zatímco expoziční terapie je zaměřena na postupné vystavování se výškám v bezpečném prostředí, aby se snížila citlivost na strach.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě akrofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z výšek. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k léčbě akrofobie.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše reakce na výšky. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a postupného vystavování, aby vám pomohla překonat strach.

Příprava na autohypnózu

 1. Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 2. Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 3. Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení úzkosti při pohledu z výšky nebo zvýšení sebevědomí při překonávání výšek.

Postup autohypnotické nahrávky

 1. Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 2. Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na výšky. Například "Cítím se klidný a bezpečný ve výškách" nebo "S každým dnem se můj strach z výšek snižuje".
 3. Vizualizace: Představte si sami sebe ve výškách, cítíte se klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně zvládáte být ve výškách bez strachu.
 4. Postupné vystavování: Použijte techniku postupného vystavování tím, že si představujete různé situace, které vás postupně vystavují vyšším a vyšším místům. Začněte s menšími výškami a postupně zvyšujte úroveň.
 5. Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

 

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 1. Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 2. Buďte trpěliví: Překonání akrofobie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 3. Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach. Pozitivní myšlení je klíčové.

 

Akrofobie může být omezující a ochromující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach z výšek postupně překonat. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při zvládání výšek. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez strachu z výšek.