Hemofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z krve. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, mdloby, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pohledu na krev nebo při myšlence na ni. Hemofobie může výrazně ovlivnit každodenní život, zejména pokud se jedná o návštěvu lékaře, zdravotní procedury nebo situace, kde je přítomna krev.

Jak hemofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící hemofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pohledu na krev nebo při pomyšlení na ni. Tento strach může vést k vyhýbání se lékařským procedurám, sportovním aktivitám nebo situacím, kde by mohlo dojít k poranění. To může způsobit vážné omezení v péči o vlastní zdraví a výrazně snížit kvalitu života.

Příznaky hemofobie

Příznaky hemofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pohledu na krev nebo při myšlence na krev.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, mdloby, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohla být krev, například návštěvy lékaře nebo sportovní aktivity.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o kontaktu s krví.

Příčiny hemofobie

Přesná příčina hemofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je bolestivé zranění nebo nepříjemné lékařské procedury, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba hemofobie

Léčba hemofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s krví.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde je přítomna krev, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě hemofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z krve.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při pohledu na krev".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s krví.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu s krví.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání hemofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Hemofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s krví.