Alektorofobie je méně rozšířená fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z kuřat nebo slepic. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při pohledu na kuřata, při kontaktu s nimi nebo dokonce při pomyšlení na ně. Alektorofobie může výrazně ovlivnit každodenní život, zejména pokud jde o návštěvy venkovských oblastí nebo farem, kde jsou kuřata běžně přítomna.

Jak alektorofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící alektorofobií mohou zažívat intenzivní úzkost při pohledu na kuřata nebo při pomyšlení na ně. Tento strach může vést k vyhýbání se situacím, kde jsou kuřata přítomna, například venkovským oblastem, farmám nebo dokonce trhům. Pokud vaši rodiče chovají slepice, může to být důvodem proč nevkročíte do jejich zahrady nebo dvorku nebo je dokonce kvůli tomu nenavštěvujete. To může výrazně omezit sociální interakce ve vaší rodině a způsobit i napětí v každodenním životě.

Příznaky alektorofobie

Příznaky alektorofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při pohledu na kuřata nebo při pomyšlení na kuřata.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde jsou kuřata běžně přítomna, například venkovské oblasti, farmy nebo trhy.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o kontaktu s kuřaty.

Příčiny alektorofobie

Přesná příčina alektorofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, například negativní zážitek se slepicí, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy mohou také hrát roli.

Tradiční léčba alektorofobie

Léčba alektorofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s kuřaty.
 • Expoziční terapie: Zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde jsou kuřata přítomna, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě alektorofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z kuřat.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při pohledu na kuřata".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených s kuřaty.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují kontaktu s kuřaty.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání alektorofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Alektorofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s kuřaty.