Erotofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem ze sexu nebo sexuálních otázek. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat extrémní úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy při myšlence na sex, při diskusi o sexuálních tématech nebo při intimních situacích. Erotofobie může výrazně ovlivnit mezilidské vztahy, intimní život a schopnost vyjádřit své sexuální potřeby a touhy.

Jak erotofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící erotofobií mohou mít značné obtíže při vytváření a udržování intimních vztahů. Tento strach může vést k vyhýbání se sexuálním situacím, diskusím o sexu nebo dokonce i k intimitě s partnerem. To může způsobit napětí ve vztazích a snížit kvalitu života.

Příznaky erotofobie

Příznaky erotofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při myšlence na sex nebo při sexuálních situacích.
 • Fyzické symptomy, jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Vyhýbání se situacím, kde by mohlo dojít k diskusi o sexu nebo k intimnímu kontaktu.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o sexu.

Příčiny erotofobie

Přesná příčina erotofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je sexuální zneužití nebo negativní zážitky spojené se sexem, může významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy, včetně náboženských přesvědčení nebo rodinných hodnot, mohou také hrát roli.

Tradiční léčba erotofobie

Léčba erotofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Tato terapie pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené se sexem.
 • Expoziční terapie: Tento přístup zahrnuje postupné vystavování se sexuálním situacím nebo diskusím o sexu, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě erotofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach ze sexu.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při myšlence na sex".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře zvládání situací spojených se sexem.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují sexuálním tématům.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání erotofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Erotofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání se situacemi spojenými se sexem.