Xenofobie je specifický strach nebo nedůvěra vůči cizím lidem nebo těm, kteří jsou považováni za "cizí". Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat úzkost, panické záchvaty a další fyzické symptomy, když se setká s cizími lidmi nebo dokonce při pouhém pomyšlení na interakci s nimi. Xenofobie může výrazně ovlivnit sociální a mezilidské vztahy a vést k vyhýbání se situacím, kde by mohlo dojít ke kontaktu s cizinci nebo neznámými lidmi.

Jak xenofobie ovlivňuje každodenní život?

Lidé trpící xenofobií se mohou cítit velmi nepříjemně v situacích, kde musí komunikovat s cizími lidmi, což může zahrnovat sociální interakce v práci, na veřejných místech nebo v komunitních aktivitách. Tento strach může vést k izolaci a omezení sociálních kontaktů, což může mít negativní dopad na kvalitu života.

Příznaky xenofobie

Příznaky xenofobie mohou zahrnovat:

 • Intenzivní úzkost nebo paniku při setkání s cizími lidmi.
 • Fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, zrychlený tep a nevolnost.
 • Přehnané reakce na přítomnost cizích lidí, jako je útěk nebo vyhýbání se situacím, kde by mohli být cizinci.
 • Nepřiměřené obavy nebo katastrofické myšlenky o interakci s cizími lidmi.

Příčiny xenofobie

Přesná příčina xenofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Negativní zkušenosti z minulosti, jako jsou konflikty nebo nepříjemné interakce s cizími lidmi, mohou významně přispět k rozvoji této fobie. Kultura a sociální vlivy, včetně médií a rodinných postojů, mohou také hrát významnou roli.

Tradiční léčba xenofobie

Léčba xenofobie často zahrnuje různé terapeutické přístupy:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Tato terapie pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky a vzorce chování spojené s cizinci.
 • Expoziční terapie: Tento přístup zahrnuje postupné vystavování se situacím, kde jsou přítomni cizí lidé, v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
 • Léky: V některých případech mohou být předepsány léky ke snížení úzkosti.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza může být účinný nástroj při léčbě xenofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z cizích lidí.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy se uvolněte. Zhluboka dýchejte a uvolněte svaly.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Použijte nahrávku, která vás provede relaxačními technikami.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, například "Cítím se klidný a bezpečný při setkání s cizími lidmi".
 • Vizualizace: Představte si pozitivní scénáře interakce s cizími lidmi.
 • Postupné vystavování: Vizualizujte různé situace, které vás postupně vystavují interakcím s cizími lidmi.
 • Ukončení hypnózy: Pomalu se vraťte zpět do vědomého stavu.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně.
 • Buďte trpěliví: Překonání xenofobie může chvíli trvat.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach.

Xenofobie může být omezující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach postupně překonat. Autohypnóza nabízí nástroje, jak pracovat s podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při setkání s cizími lidmi.