Acceptance and Commitment Therapy (ACT) je moderní terapeutický přístup, který kombinuje prvky behaviorální terapie s prvky kognitivní terapie a mindfulness (všímavost). Jejím cílem je zvýšit psychologickou flexibilitu a pomoci klientům přijmout své myšlenky a pocity, namísto toho, aby s nimi bojovali nebo se jim vyhýbali. ACT byla vyvinuta Stevenem C. Hayesem a jeho kolegy v 80. letech 20. století a je založena na principech Relational Frame Theory (RFT).

Klíčové komponenty ACT

ACT se skládá ze šesti základních procesů, které společně vytvářejí psychologickou flexibilitu:

 1. Acceptance (Přijetí):

  • Přijetí znamená otevřeně přijmout své myšlenky a emoce, aniž byste se je snažili změnit nebo potlačit. Je to aktivní proces, při kterém si dovolíte cítit své emoce, ať už jsou jakékoliv, místo toho, abyste s nimi bojovali.
  • Příklad: Když cítíte úzkost, místo toho, abyste se snažili tu úzkost potlačit nebo ignorovat, přijmete ji jako součást své momentální zkušenosti.
 2. Cognitive Defusion (Kognitivní defuze):

  • Tento proces zahrnuje změnu způsobu, jakým se vztahujete k svým myšlenkám. Místo toho, abyste myšlenky brali doslovně, učíte se je vnímat jako pouhé myšlenky, které nemají nutně reálný základ.
  • Příklad: Když si myslíte "Jsem neschopný," můžete si uvědomit, že je to jen myšlenka a ne nutně pravda.
 3. Being Present (Být v přítomném okamžiku):

  • Tento proces zahrnuje vědomé zaměření na přítomný okamžik, aniž byste se nechali unést minulými zážitky nebo budoucími obavami. Je to o plné přítomnosti a vnímání toho, co se děje tady a teď.
  • Příklad: Když jíte, věnujte plnou pozornost chuti, vůni a textuře jídla, místo abyste přemýšleli o tom, co budete dělat později.
 4. Self as Context (Já jako kontext):

  • Tento proces se týká vnímání sebe sama z širší perspektivy. Uvědomujete si, že nejste jen svými myšlenkami, emocemi nebo rolemi, ale že jste širší kontext, ve kterém se všechny tyto zkušenosti odehrávají.
  • Příklad: Když zažíváte negativní emoce, uvědomíte si, že jste více než jen tyto emoce. Jste osoba, která je zažívá.
 5. Values (Hodnoty):

  • Hodnoty jsou základní principy, které vám dávají smysl a směr v životě. V ACT je důležité identifikovat své hodnoty a žít v souladu s nimi.
  • Příklad: Pokud je pro vás důležitá rodina, můžete se rozhodnout trávit více času s rodinnými příslušníky a aktivně přispívat k jejich pohodě.
 6. Committed Action (Závazná akce):

  • Tento proces zahrnuje konkrétní kroky a akce, které jsou v souladu s vašimi hodnotami. Je to o tom, že se zavážete k činnostem, které vám pomohou žít naplněný a hodnotný život, i když to může být náročné.
  • Příklad: Pokud je pro vás důležitá kariéra, můžete se rozhodnout pokračovat ve vzdělávání nebo rozvíjet nové dovednosti, i když to vyžaduje úsilí a čas.

 

Principy a filozofie ACT

 • Psychologická flexibilita:

  • Hlavním cílem ACT je zvýšit psychologickou flexibilitu, což znamená schopnost zůstat v kontaktu s přítomným okamžikem a jednat podle svých hodnot, i když zažíváte obtížné myšlenky a emoce.
 • Mindfulness (Všímavost):

  • Všímavost je klíčovým prvkem ACT. Pomáhá klientům být plně přítomní v aktuálním okamžiku a lépe zvládat své myšlenky a emoce.
 • Kognitivní defuze:

  • Pomáhá klientům oddělit se od svých myšlenek a vidět je takové, jaké jsou – jen myšlenky, nikoli skutečnost.

 

Aplikace ACT

ACT je široce používaná v různých oblastech psychoterapie a duševního zdraví, pomáhá řešit a zvládat:

Deprese a úzkost:

ACT pomáhá klientům přijímat své depresivní nebo úzkostné myšlenky a emoce a jednat podle svých hodnot.

Chronická bolest:

Pomáhá lidem s chronickou bolestí přijmout bolest jako součást své zkušenosti a žít plnohodnotný život navzdory ní.

Stres a zvládání zátěže:

ACT poskytuje nástroje pro zvládání stresu a zátěže tím, že podporuje přijetí a závaznou akci.

Vztahy a komunikace:

Pomáhá zlepšit vztahy a komunikaci tím, že podporuje empatii, přijetí a závaznou akci v souladu s hodnotami.

 

Terapie přijetí a odhodlání je inovativní a efektivní terapeutický přístup, který pomáhá lidem zvýšit psychologickou flexibilitu a žít život v souladu se svými hodnotami. Jeho aplikace v různých oblastech duševního zdraví ukazuje jeho široký potenciál a účinnost.