Mozek je jedním z nejkomplexnějších a nejlépe organizovaných orgánů v lidském těle. Zde jsou jeho hlavní části a jejich základní funkce:

 1. Mozková Kůra (Cortex)

  • Čelní Lalok (Frontální Lobe): Zodpovědný za motorické funkce, rozhodování, řešení problémů a kontrolu impulsů.
  • Spánkový Lalok (Temporální Lobe): Má na starosti sluch a je zapojen do procesu tvorby paměti.
  • Temenní Lalok (Parietální Lobe): Zpracovává sensorické informace jako je dotek, chuť a tělesná orientace.
  • Týlní Lalok (Occipitální Lobe): Je centrem zrakového zpracování.

 2. Limbický Systém

  • Amygdala: Klíčový prvek v procesu zpracování emocí, zejména strachu a radosti.
  • Hippocampus: Významně se podílí na učení a paměti, zvláště ve formování nových vzpomínek.
  • Hypotalamus: Reguluje mnoho základních tělesných funkcí, jako je chuť k jídlu, žízeň a spánek.

 3. Střední Mozek (Mesencephalon)

  • Koordinuje některé motorické aktivity a zpracováva vizuální a sluchové informace.

 4. Mozek (Diencephalon)

  • Skládá se z talamu a hypotalamu, spolu koordinují sensorické a motorické cesty a řídí některé hormonální funkce.

 5. Mozkový Kmen (Brainstem)

  • Spojuje mozek s míchou a kontroluje základní životní funkce jako dýchání a tepovou frekvenci.
  • Obsahuje Mezimozek (Midbrain), Varolijev Most (Pons) a Prodloužená Mícha (Medulla Oblongata).

 6. Malý Mozek (Cerebellum)

  • Odpovídá za koordinaci motorických pohybů a udržování rovnováhy a postoje.

 7. Mícha (Spinal Cord)

  • Slouží jako hlavní komunikace mezi mozkem a zbytkem těla, přenáší nervové signály z a do mozku.

Každá z těchto částí mozku je tvořena komplexní sítí neuronů, které spolu komunikují prostřednictvím elektrických a chemických signálů. Tato sofistikovaná síť umožňuje mozku řídit mnoho různých aspektů našeho vnímání, myšlení, pohybu a chování.