Depresivní poruchy patří mezi nejčastější duševní onemocnění, která každoročně postihují miliony lidí po celém světě. Tyto poruchy se projevují přetrvávajícím pocitem smutku, ztrátou zájmu o běžné aktivity a často neschopností vykonávat denní činnosti. Tyto symptomy mohou trvat týdny, měsíce nebo dokonce léta, a výrazně omezovat osobní, pracovní a sociální život jedince. Major depresivní porucha (MDP), známá také jako klinická deprese, je nejběžnějším a zároveň nejintenzivnějším typem depresivní poruchy. 

Různé typy depresivních poruch

Depresivní poruchy se mohou objevovat v různých formách, z nichž každá má specifické symptomy a může vyžadovat odlišný přístup k léčbě:

  1. Major Depresivní Porucha (MDP): Charakterizována hlubokým pocitem smutku nebo ztrátou zájmu o všechny nebo téměř všechny aktivity. Symptomy musí trvat alespoň dva týdny a způsobit významné omezení v každodenním fungování.

  2. Perzistentní Depresivní Porucha (dystymie): Méně intenzivní, ale dlouhotrvající forma deprese, která trvá dva roky nebo déle. Lidé s dystymií mohou zažívat období major depresivních epizod prokládaných obdobími mírnějších symptomů.

  3. Sezónní Afektivní Porucha (SAD): Typ deprese, který se objevuje během konkrétních ročních období, nejčastěji v zimě, kdy je méně slunečního světla.

  4. Bipolární Porucha: Charakterizovaná střídáním epizod manie (neboli extrémní euforie) a deprese, kde deprese splňuje kritéria pro major depresivní poruchu.

 

Možnosti sebediagnostiky

Ačkoliv sebediagnostika nemůže nahradit odborné hodnocení, může vám pomoci lépe porozumět vašemu stavu a rozhodnout se, zda vyhledat odbornou pomoc. Jedním z nástrojů, který můžete použít, je Sebeposuzovací škála Beckovy depresivní inventáře, který je volně dostupný online. Tento dotazník obsahuje řadu otázek týkajících se vašeho nedávného emočního stavu a může pomoci identifikovat možné příznaky deprese.

 

Co dělat a co ne? 

Pokud jste pomocí sebediagnostických nástrojů zjistili, že byste mohli trpět depresivní poruchou, je důležité nepodceňovat tuto informaci. Deprese je léčitelné onemocnění a čím dříve vyhledáte pomoc, tím lépe. Obraťte se na svého lékaře nebo psychologa, který vám může nabídnout profesionální diagnostiku a doporučit vhodné možnosti léčby. V případě, že pociťujete myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, je důležité okamžitě vyhledat krizovou pomoc nebo kontaktovat krizovou službu. Nejste v tom sami, a pomoc je k dispozici.