Aviofobie je specifická fobie, která se vyznačuje intenzivním strachem z létání. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec může zažívat panické záchvaty, závratě, nevolnost a další fyzické symptomy, když přemýšlí o létání nebo když je na palubě letadla. Aviofobie může významně ovlivnit každodenní život a omezit schopnost jedince cestovat na delší vzdálenosti nebo se účastnit aktivit, které zahrnují létání. Léčba aviofobie často zahrnuje terapie jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT), expoziční terapie a někdy i léky ke zmírnění úzkosti.

Strach z létání a jak se s ním vypořádat

Aviofobie, neboli strach z létání, je specifická fobie, která může výrazně ovlivnit kvalitu života postiženého jedince. Tento strach může být tak silný, že jednoduché činnosti, jako je cestování na dovolenou nebo služební cesty, se stávají téměř nemožné. Tento článek se zaměřuje na pochopení aviofobie, jejích příznaků a na to, jak ji lze efektivně zvládnout pomocí autohypnotické nahrávky.

Co je aviofobie?

Aviofobie je iracionální strach z létání, který může vyvolat intenzivní úzkost, panické záchvaty a fyzické symptomy jako jsou závratě, třes, pocení, nevolnost a bušení srdce. Tento strach může být natolik silný, že postižený jedinec se vyhýbá situacím, kde by mohl být vystaven létání, což může významně omezit jeho každodenní život.

Příznaky aviofobie

 • Psychické symptomy: Panické záchvaty, intenzivní úzkost, pocity strachu a hrůzy, neklid a nutkání uniknout.
 • Fyzické symptomy: Závratě, třes, pocení, zrychlený tep, nevolnost, dušnost a pocit na omdlení.
 • Chování: Vyhýbání se situacím, které zahrnují létání, jako jsou dovolené, služební cesty nebo dokonce sledování filmů a televizních pořadů, které obsahují scény s létáním.

Příčiny aviofobie

Přesná příčina aviofobie není vždy jasná, ale může být výsledkem kombinace genetických, environmentálních a psychologických faktorů. Trauma z minulých zkušeností, jako je turbulentní let nebo technické problémy během letu, může také přispět k rozvoji této fobie.

Tradiční léčba aviofobie

Tradiční léčba aviofobie často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a v některých případech i léky na úzkost. KBT pomáhá pacientům identifikovat a změnit negativní myšlenky spojené s létáním, zatímco expoziční terapie je zaměřena na postupné vystavování se těmto situacím v bezpečném prostředí, aby se snížila citlivost na strach.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě aviofobie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit úzkost a postupně překonat strach z létání. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k léčbě aviofobie.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše reakce na létání. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a postupného vystavování, aby vám pomohla překonat strach.

Příprava na autohypnózu

 • Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 • Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 • Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení úzkosti při létání nebo zvýšení sebevědomí při překonávání strachu.

Postup autohypnotické nahrávky

 • Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 • Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na létání. Například "Cítím se klidný a bezpečný během letu" nebo "S každým dnem se můj strach z létání snižuje".
 • Vizualizace: Představte si sami sebe během letu, cítíte se klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně zvládáte let bez strachu.
 • Postupné vystavování: Použijte techniku postupného vystavování tím, že si představujete různé situace, které vás postupně vystavují létání. Začněte s méně intenzivními situacemi a postupně zvyšujte úroveň.
 • Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 • Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 • Buďte trpěliví: Překonání aviofobie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 • Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat strach. Pozitivní myšlení je klíčové.

Aviofobie může být omezující a ochromující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj strach z létání postupně překonat. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit úzkost a získat sebevědomí při létání. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez strachu z létání. Nemusíte být expertem na autohypnózu, prostě si stáhněte mou připravenou verzi, získáte 100% efektivní autohypnotickou nahrávku namluvenou hypnoterapeutkou a NLP učitelkou. Nemusíte přemýšlet jaké sugesce jsou vhodné a pročíst 45692+ knih z oblasti psychologie, abyste porozuměli jak to funguje. Funguje to, zjistíte to hned jak to vyzkoušíte.

Někdy je strach z létání čistou klaustrofobiou - strachem z uzavřených prostor. Nebude to i váš případ?