Fobie jsou intenzivní, iracionální strachy z konkrétních objektů nebo situací, které často vedou k vyhýbavému chování. Mohou výrazně ovlivnit kvalitu života jednotlivce. Fobie se obvykle dělí do tří základních kategorií: specifické fobie, sociální fobie a agorafobie.

1. Specifické Fobie

Specifické fobie, také známé jako jednoduché fobie, jsou iracionální strachy z konkrétních objektů nebo situací. Tyto fobie jsou nejčastější a mohou zahrnovat širokou škálu podnětů. Zde je několik hlavních typů specifických fobií:

 • Zoofobie: Strach ze zvířat (např. arachnofobie - strach z pavouků, ofidiofobie - strach z hadů).
 • Akrofobie: Strach z výšek.
 • Klaustrofobie: Strach z uzavřených prostor.
 • Nyktofobie: Strach ze tmy.
 • Trypofobie: Strach z děr nebo nepravidelných vzorů.
 • Aerofobie - Aviofobie: Strach z létání.

2. Sociální Fobie

Sociální fobie, nyní často označované jako sociální úzkostná porucha, zahrnuje intenzivní strach ze sociálních situací, kde může být jedinec posuzován nebo negativně hodnocen ostatními. Lidé se sociální fobií se často obávají ponižování nebo trapnosti a mohou se vyhýbat veřejným vystoupením, mluvení na veřejnosti, setkání s novými lidmi nebo i běžným sociálním interakcím.

 • Generalizovaná sociální fobie: Strach ze všech nebo většiny sociálních situací.
 • Specifická sociální fobie: Strach z konkrétní sociální situace (např. veřejné mluvení).

3. Agorafobie - strach z otevřených nebo veřejných prostor

Agorafobie je strach z míst nebo situací, ze kterých může být obtížné uniknout nebo kde by nebyla dostupná pomoc v případě panického záchvatu. Tento strach může vést k vyhýbání se veřejným místům, dopravním prostředkům nebo jakýmkoli situacím, kde by jedinec mohl cítit bezmocnost. Agorafobie může často souviset s panickou poruchou.

 • Strach z otevřených prostor: Vyhýbání se místům jako jsou parky nebo velké náměstí.
 • Strach z veřejné dopravy: Vyhýbání se autobusům, vlakům, metru atd.
 • Strach z davů: Vyhýbání se místům s velkým množstvím lidí.

Fobie jsou rozmanité a mohou se výrazně lišit v závažnosti a dopadu na život jednotlivce. Rozpoznání a pochopení typu fobie je prvním krokem k efektivnímu zvládání a léčbě. Psychoterapie, zejména Kognitivně-behaviorální terapie CBT (Cognitive Behavioral Therapy) , a někdy i farmakoterapie, mohou být velmi účinné při léčbě fobií a zlepšování kvality života postižených jedinců.