Anorgasmie je sexuální dysfunkce, která se vyznačuje neschopností dosáhnout orgasmu, přestože je přítomná dostatečná sexuální stimulace a vzrušení. Tento stav může být přítomen u žen i mužů, ale je častější u žen. Anorgasmie může být trvalá (primární), pokud jedinec nikdy nezažil orgasmus, nebo získaná (sekundární), pokud se vyvinula po období normální sexuální funkce. Může být také situativní, kdy jedinec může dosáhnout orgasmu pouze za určitých podmínek nebo s určitými partnery. Anorgasmie může mít různé příčiny, včetně fyzických, psychologických a vztahových faktorů. Léčba anorgasmie často zahrnuje kombinaci psychoterapie, sexuální terapie, změny životního stylu a někdy i léků.

Pochopení a řešení pomocí autohypnotické nahrávky

Anorgasmie je sexuální dysfunkce, která postihuje mnoho lidí a může výrazně ovlivnit kvalitu jejich života a partnerských vztahů. Tento stav se vyznačuje neschopností dosáhnout orgasmu, a to i při dostatečné sexuální stimulaci a vzrušení. Ačkoli je častější u žen, může postihnout i muže. 

Co je anorgasmie?

Anorgasmie je stav, kdy jedinec není schopen dosáhnout orgasmu, přestože je přítomná adekvátní sexuální stimulace a vzrušení. Anorgasmie může být klasifikována různými způsoby:

 • Primární anorgasmie: Jedinec nikdy nezažil orgasmus.
 • Sekundární anorgasmie: Jedinec dříve dosahoval orgasmu, ale nyní již není schopen.
 • Situativní anorgasmie: Jedinec může dosáhnout orgasmu pouze za určitých podmínek nebo s určitými partnery.

Příznaky anorgasmie

 • Neschopnost dosáhnout orgasmu: Hlavním příznakem je opakovaná neschopnost dosáhnout orgasmu během sexuální aktivity.
 • Snížené sexuální uspokojení: Jedinci s anorgasmií často pociťují snížené sexuální uspokojení a mohou zažívat frustraci a stres.
 • Psychologické důsledky: Anorgasmie může vést k nízkému sebevědomí, úzkosti a problémům ve vztazích.

 

Příčiny anorgasmie

Anorgasmie může mít různé příčiny, které mohou být fyzické, psychologické nebo vztahové povahy:

 • Fyzické příčiny: Hormonální nerovnováha, chronická onemocnění, léky, které ovlivňují sexuální funkci, a fyzické poruchy, jako jsou problémy s nervovým systémem.
 • Psychologické příčiny: Stres, úzkost, deprese, sexuální trauma, nízké sebevědomí a negativní sexuální zkušenosti.
 • Vztahové příčiny: Konflikty ve vztazích, nedostatek intimity, špatná komunikace mezi partnery a nesoulad v sexuálních potřebách.

 

Tradiční léčba anorgasmie

Tradiční léčba anorgasmie často zahrnuje kombinaci různých přístupů:

 • Psychoterapie: Terapie, která pomáhá jedincům řešit psychologické příčiny anorgasmie, jako jsou úzkost, stres nebo trauma.
 • Sexuální terapie: Terapie zaměřená na zlepšení sexuální funkce a zvýšení sexuálního uspokojení.
 • Farmakoterapie: Léky, které mohou pomoci při hormonální nerovnováze nebo jiných fyzických příčinách anorgasmie.
 • Změny životního stylu: Zlepšení stravy, cvičení, snížení stresu a zdravý životní styl mohou přispět k lepší sexuální funkci.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je účinný nástroj, který může pomoci při řešení anorgasmie. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, uvolnit psychologické bloky a posílit svou schopnost dosáhnout orgasmu. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k řešení anorgasmie.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše myšlenky a reakce na sexuální stimulaci. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a uvolnění psychologických bloků.

Příprava na autohypnózu

 1. Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 2. Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 3. Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být uvolnění psychologických bloků, zvýšení sexuálního vzrušení nebo posílení schopnosti dosáhnout orgasmu.

Postup autohypnotické nahrávky

 1. Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 2. Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na sexuální stimulaci. Například "Jsem otevřený/á sexuálnímu potěšení", "Mé tělo a mysl jsou připravené na orgasmus" nebo "Cítím se uvolněně a vzrušeně".
 3. Vizualizace: Představte si sami sebe v intimních situacích, kde se cítíte uvolněně a vzrušeně. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde dosahujete orgasmu s lehkostí a radostí.
 4. Uvolnění psychologických bloků: Použijte techniky, které vám pomohou uvolnit psychologické bloky, jako je vizualizace odstranění bariér nebo negativních myšlenek.
 5. Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

 

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 1. Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 2. Buďte trpěliví: Řešení anorgasmie může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 3. Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost dosáhnout orgasmu. Pozitivní myšlení je klíčové.

 

Anorgasmie může být frustrující a ovlivnit kvalitu života, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete tento problém efektivně řešit. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, uvolnit psychologické bloky a posílit svou schopnost dosáhnout orgasmu. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k plnějšímu a uspokojivějšímu sexuálnímu životu.