Deprese je závažná duševní porucha charakterizovaná přetrvávajícími pocity smutku, beznaděje a ztráty zájmu o běžné aktivity. Příznaky mohou zahrnovat změny chuti k jídlu, problémy se spánkem, únavu, potíže s koncentrací a myšlenky na sebevraždu. Deprese může být vyvolána kombinací genetických, biologických, environmentálních a psychologických faktorů. Léčba často zahrnuje kombinaci psychoterapie, medikace a změn životního stylu, jako je pravidelné cvičení a zdravá strava. Deprese může ovlivnit každodenní život jedince, jeho vztahy a schopnost fungovat v práci nebo ve škole. Včasné rozpoznání a léčba jsou klíčové pro zlepšení kvality života postižených jedinců.

Více v článku na téma: Depresivní poruchy