Klaustrofobie je intenzivní strach z uzavřených nebo malých prostor, který může vyvolat úzkost nebo panické záchvaty. Lidé s klaustrofobií se mohou cítit uvězněni nebo bezmocní v malých místnostech, výtazích, letadlech nebo dokonce v přeplněných místech. Příznaky mohou zahrnovat pocení, třes, dušnost, zrychlený tep a silnou touhu uniknout z dané situace. Klaustrofobie může být způsobena traumatickými zážitky, genetickými faktory nebo specifickými událostmi v dětství. Léčba obvykle zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii a relaxační techniky, které pomáhají jedinci postupně se vyrovnávat se svým strachem a snižovat jeho intenzitu.