Přejídání je porucha příjmu potravy charakterizovaná opakovanými epizodami nekontrolovatelného přejídání, při kterých jedinec konzumuje velké množství jídla v krátkém čase. Na rozdíl od bulimie přejídání není následováno kompenzačním chováním, jako je zvracení nebo nadměrné cvičení. Přejídání často vede k pocitům studu, viny a depresí a může vést k obezitě a souvisejícím zdravotním problémům, jako jsou cukrovka, srdeční choroby a vysoký krevní tlak. Léčba přejídání zahrnuje psychoterapii, kognitivně-behaviorální terapii (KBT), nutriční poradenství a někdy i medikaci. Podpora od rodiny a přátel je klíčová pro úspěšné zvládnutí této poruchy.