Úzkost z řízení je specifická fobie spojená se strachem z řízení vozidla, která může způsobit paniku a vyhýbání se řízení. Příznaky mohou zahrnovat bušení srdce, pocení, třes, nevolnost a intenzivní úzkost při pomyšlení na řízení nebo při samotném řízení. Tento strach může být způsoben traumatickými zážitky z minulosti, jako je dopravní nehoda, nebo může být spojen s obecnou úzkostí. Léčba často zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), expoziční terapii, relaxační techniky a v některých případech i medikaci ke zmírnění úzkosti. Pravidelná praxe a postupné vystavování se řízení mohou také pomoci jedinci překonat tento strach a získat sebevědomí za volantem.