Závislosti (anglicky "addictions") jsou chronické poruchy mozku charakterizované opakovaným nutkáním užívat látky nebo vykonávat činnosti, i když způsobují škodu. Závislosti mohou zahrnovat látky jako alkohol, drogy nebo nikotin, stejně jako chování, jako je hazardní hraní, internet, nakupování nebo jídlo. Závislosti jsou často doprovázeny fyzickou a psychickou závislostí, což znamená, že jedinec zažívá silné touhy a abstinenční příznaky při pokusu o ukončení návykového chování. Léčba závislostí obvykle zahrnuje kombinaci terapie, podpory, změny životního stylu a někdy i léků.

Porozumění a řešení pomocí autohypnotické nahrávky

Závislosti jsou jedním z největších problémů, kterým čelí moderní společnost. Ať už se jedná o závislost na alkoholu, drogách, nikotinu nebo chování, jako je hazardní hraní, internet, nakupování nebo jídlo, závislosti mohou mít devastující dopad na jednotlivce i jejich okolí. Tento článek se zaměřuje na pochopení závislostí, jejich příznaků, příčin a především na to, jak je lze efektivně zvládnout pomocí autohypnotické nahrávky.

Co jsou závislosti?

Závislosti jsou chronické poruchy mozku, které se vyznačují opakovaným nutkáním užívat látky nebo vykonávat určité chování, a to i přesto, že způsobují škodu. Závislost je často doprovázena fyzickou a psychickou závislostí, což znamená, že jedinec zažívá silné touhy a abstinenční příznaky při pokusu o ukončení návykového chování.

Příznaky závislosti

 • Nutkavé chování: Silná touha nebo nutkání užívat látku nebo vykonávat určité chování.
 • Ztráta kontroly: Neschopnost omezit nebo ukončit užívání látky nebo chování, i přes snahu to udělat.
 • Tolerance: Potřeba stále většího množství látky nebo intenzivnějšího chování k dosažení stejného účinku.
 • Abstinenční příznaky: Fyzické nebo psychické symptomy, které se objevují při pokusu o ukončení užívání látky nebo chování.
 • Zanedbávání povinností: Zanedbávání práce, školy, rodiny nebo sociálních závazků kvůli závislosti.
 • Pokračování v užívání navzdory škodlivým následkům: Pokračování v návykovém chování, i když je zřejmé, že způsobuje fyzickou, psychickou nebo sociální újmu.

 

Příčiny závislosti

Závislosti jsou složité poruchy, které mohou být způsobeny kombinací genetických, biologických, psychologických a environmentálních faktorů. Některé z hlavních příčin zahrnují:

 • Genetická predispozice: Někteří lidé mohou být geneticky náchylnější k závislostem.
 • Biologické faktory: Změny v mozkové chemii, například v systému odměn, mohou přispět k rozvoji závislosti.
 • Psychologické faktory: Stres, trauma, úzkost, deprese a jiné duševní poruchy mohou zvyšovat riziko vzniku závislosti.
 • Environmentální faktory: Prostředí, ve kterém jedinec žije, včetně rodiny, přátel, kultury a přístupu k návykovým látkám nebo činnostem, může ovlivnit riziko vzniku závislosti.

 

Tradiční léčba závislostí

Tradiční léčba závislostí často zahrnuje kombinaci různých přístupů, které mohou zahrnovat:

 • Detoxikace: Lékařsky řízený proces odstraňování návykových látek z těla.
 • Behaviorální terapie: Terapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která pomáhá jedincům rozpoznat a změnit negativní myšlenky a chování.
 • Medikace: Léky, které mohou pomoci snížit touhu po návykové látce nebo zmírnit abstinenční příznaky.
 • Podpůrné skupiny: Skupiny, jako jsou Anonymní alkoholici (AA) nebo Anonymní narkomani (NA), které poskytují podporu a sdílení zkušeností s ostatními, kteří procházejí podobnými problémy.

 

Autohypnotická nahrávka jako řešení

Autohypnóza je mocný nástroj, který může být velmi účinný při léčbě závislostí. Pomocí autohypnotické nahrávky můžete pracovat s podvědomím, snížit touhu po návykové látce nebo chování a posílit svou schopnost odolávat pokušení. Zde je návod, jak využít autohypnotickou nahrávku k řešení závislostí.

Jak funguje autohypnotická nahrávka?

Autohypnotická nahrávka je vedená meditace, která vás uvádí do hlubokého stavu relaxace a soustředění. V tomto stavu je vaše podvědomí otevřené pozitivním sugescím, které vám mohou pomoci změnit vaše chování a reakce na návykové látky nebo činnosti. Autohypnóza využívá techniky vizualizace, pozitivních sugescí a posilování odolnosti vůči pokušení.

Příprava na autohypnózu

 1. Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde nebudete rušeni. Mělo by být tiché a pohodlné, abyste se mohli plně soustředit.
 2. Uvolněte se: Před začátkem autohypnózy si najděte několik minut na relaxaci. Zhluboka dýchejte a uvolněte všechny svaly v těle.
 3. Nastavte si jasný záměr: Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout. Může to být snížení touhy po návykové látce nebo chování, posílení odolnosti vůči pokušení nebo zvýšení sebevědomí a kontroly.

Postup autohypnotické nahrávky

 1. Indukce hypnózy: Začněte nahrávkou, která vás provede relaxačními technikami. Zaměřte se na svůj dech, uvolněte tělo a dovolte si upadnout do hlubokého stavu relaxace.
 2. Pozitivní sugesce: Poslouchejte pozitivní sugesce, které vám pomohou změnit váš pohled na návykovou látku nebo chování. Například "Cítím se silný a odolný vůči pokušení" nebo "Každým dnem se můj život stává zdravějším a vyrovnanějším".
 3. Vizualizace: Představte si sami sebe v situacích, kde byste normálně pocítili touhu po návykové látce nebo chování, ale nyní se cítíte klidní a sebejistí. Vizualizujte si pozitivní scénáře, kde úspěšně odoláváte pokušení.
 4. Posilování odolnosti: Použijte techniky, které vám pomohou posílit vaši odolnost vůči pokušení, jako je například kotvení pozitivních emocí a myšlenek.
 5. Ukončení hypnózy: Postupně se vraťte zpět do vědomého stavu. Uvolněte se, zhluboka dýchejte a otevřete oči, až budete připraveni.

 

Praktické rady pro úspěšnou autohypnózu

 1. Pravidelnost: Cvičte autohypnózu pravidelně, ideálně každý den. Pravidelnost vám pomůže dosáhnout trvalých výsledků.
 2. Buďte trpěliví: Překonání závislosti může chvíli trvat. Buďte trpěliví a věřte procesu.
 3. Věřte si: Věřte v sílu autohypnózy a v svou schopnost překonat závislost. Pozitivní myšlení je klíčové.

 

Závislosti mohou být devastující, ale s pomocí autohypnotické nahrávky můžete svůj boj se závislostí zvládnout. Autohypnóza vám nabízí nástroje, jak pracovat s vaším podvědomím, snížit touhu po návykových látkách nebo chování a posílit svou schopnost odolávat pokušení. Pamatujte, že úspěch vyžaduje čas, pravidelnost a trpělivost. Začněte dnes a otevřete si cestu k životu bez závislostí.